Магистранттарға

Оқу пәндеріне тіркелу!

Құрметті магистранттар!

Сіздерден 2010-2011 оқу жылына «Универ» жүйесінде пәнге тіркелулеріңізді сұраймыз.

Құрметпен Тіркеуші кеңсесі

03.05.2010


Магистранттарды жазғы семестрге шет елдік іссапарға жіберу реті жөнінде

Құрметті магистранттар!

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институты әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқып жатқан магистранттары үшін жазғы демалыс кезінде шет елдердің жетекші білім беру және ғылыми мекемелерінің ұйымдастырумен өтетін жазғы курстарға баратын тамаша мүмкіндік туғанын хабарлайды.

Шет мемлекеттердің жоғарғы оқу орындары ұсынып отырған жазғы оқу курстары жөніндегі ақпарат ҚазҰУ сайтына қойылған (Летний семестр для магистрантов (http://www.kaznu.kz/ru/2918/). Бұл ақпараттың сіздерге тек бағыт беру үшін қойылғаны жайлы және өз мамандықтарыңыз бен ғылыми бағыттарыңызға сәйкес келетін курстарды өз беттеріңізбен іздеп табуға да болатынын ескертеміз.

Шет елдік іссапарға шығу үшін қажетті қаржылық шығынның белгілі мөлшері (300 мың теңге көлемінде) әл-фараби атындағы ҚазҰУ есебінен өтеледі (жол шығындары, 10 күн үшін тұрғын-жай ақысы, курс үшін төленетін ақы т.б.) Егер де іссапардың қаржылық шығындары аталған сомадан асып кететін болса, айырмасын өз қалталарыңыздан төлеу қажет болады.

Шет елдік іссапарды рәсімдеу үшін магистранттар Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институтына (14 қабат, 14-07 бөлме)келесі құжаттарды тапсыруы керек:

  1. оқу курсына тіркелгендігін куәландыратын құжат (тіркелуді растайтын электрондық хат) және шет ел университетінен келген шақыру хатының нотариалды түрде расталған аудармасы);
  2. ректордың атына жазылған өтініш (магистранттың ғылыми жетекшісінің және факультет деканының қолы болуы керек);
  3. кафедра отырысының хаттамасынан магистрантты шет елдік іссапарға ұсыну туралы көшірмесі;
  4. факультет Ғылыми кеңесінің хаттамасынан магистрантты шет елдік іссапарға ұсыну туралы көшірмесі;
  5. магистранттың іссапар уақыты кезіндегі жеке жұмыс жоспары (ғылыми жетекшісі қол қою керек);
  6. шығындар сметасы.

Магистранттың шет елдік іссапарға шығуына кететін қаржылық шығындар сметаcының жобасы ҚазҰУ Қаржылық-экономикалық басқармасымен келісілген болуы керек (6-қабат, 606-бөлме).

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институты құжаттардың дұрыс рәсімделгенін тексергеннен кейін іссапарға шығу жөніндегі өтінішіне Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институты директорының орынбасары (14-00), халықаралық ынтымақтастық Департаментінің директоры (12 қабат, 12-03 бөлме), Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институтының проректор-директоры (10 қабат, 10-08 бөлме) қол қойып, шет елге шығу жөніндегі Комиссия хаттамасын рәсімдеу үшін халықаралық ынтымақтастық Департаментіне өткізіледі.

Магистрант Комиссия шешімі жазылған хаттаманың көшірмесін халықаралық ынтымақтастық Департаментіне қарайтын шет ел мамандары мен білім алушыларымен жұмыс жүргізу Бөлімінен (12-қабат, 12-05 бөлме) алып, шет елдік іссапар туралы бұйрықты рәсімдеу үшін студенттермен жұмыс жүргізу Бөліміне (14-қабат, 14-04 бөлме) өткізеді.

Магистранттың жеке шотына ақша аудару іссапар туралы бұйрық шыққанна кейін ғана жүзеге асады.

Іссапардан оралғаннан кейін магистрант төменде келтірілген құжаттарды өткізуі керек:

  1. қаржылық-экономикалық басқармаға (6-қабат, 603-бөлме) келген күннен бастап 3 күн ішінде шығындарды растайтын қаржылық есебін;
  2. Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институты мен шет ел мамандары мен білім алушыларымен жұмыс жүргізу Бөліміне іссапар нәтижелері жөнінде жазылған толық есеп (іссапардың жоспарына сәйкес болуы және ғылыми жетекшісінің қолымен расталуы керек), курстан өткендігін, оқу барысында алған бағалары мен кредиттерін куәландыратын серитфикаттың көшірмесін (нотариалды расталған аудармасымен бірге);
  3. шет ел мамандары мен білім алушыларымен жұмыс жүргізу Бөліміне халықаралық ынтымақтасық Департаментіне арналған магистранттың іссапардан оралғандығы туралы ұсыныс шығару үшін ректордың атына жазылған іссапардың аяқталуына байланысты білім алушылар қатарына қайта қабылдау туралы өтінішін (декан қол қою керек);
  4. Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институтына ректордың атына жазылған іссапардың аяқталуына байланысты білім алушылар қатарына қайта қабылдау туралы өтініші мен халықаралық ынтымақтасық Департаментіне арналған магистранттың іссапардан оралғандығы туралы ұсынысын.

Құжаттардың үлгілері осы жерде


Магистранттардың шетелдік

ғылыми тәжірибе өту іссапарының реті

: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt;" _mce_style="text-align: justify; text-indent<!-- -->: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt;">Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың магистранттары, оқу барысында білім және ғылым орындарына 1 семестрге дейінгі мерзімге білім алуға немесе ғылыми тәжірибе өтуге іссапарға баруға болады (бүкіл оқу барысында 1 реттен артық емес).

Республикалық бюджеттен бөлінген қаражат көлемінде магистрантқа жолының екі жақ бағыты, 10 күндік тұруы, медициналық сақтандыру, виза, интернетті және библиотеканы қолдану, оқу материалдарын жинау үшін қаражаты төленеді.

: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt;" _mce_style="text-align: justify; text-indent<!-- -->: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt;">Шетелдік іссапарды үшін магистрантқа жоғары оқу орнынан кейінгі бөлімге (14 этаж, 14-07 бөлме) тізім бойынша төмендегі құжаттарды тапсыру керек:
: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;" _mce_style="text-align: justify; text-indent<!-- -->: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list<!-- -->: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;">•1) ректордың атына ғылыми жетекшісінің, кафедра меңгерушісінің, деканның қолы қойылған өтініш;
: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;" _mce_style="text-align: justify; text-indent<!-- -->: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list<!-- -->: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;">•2) арнайы бланктегі шетел жоғары оқу орнынан шақыру қағазының көшірмесі нотариалды бекітілген аудармасымен;
: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;" _mce_style="text-align: justify; text-indent<!-- -->: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list<!-- -->: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;">•3) магистрантты шетелдік іссапарға жіберу туралы профильді кафедраның отырысының протоколынан көшірме;
: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;" _mce_style="text-align: justify; text-indent<!-- -->: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list<!-- -->: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;">•4) магистрантты шетелдік іссапарға жіберу туралы факультеттің Ғылыми Кеңесінің протоколынан көшірме;
: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;" _mce_style="text-align: justify; text-indent<!-- -->: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list<!-- -->: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;">•5) шетелдік іссапар уақытындағы магистранттың жеке оқу немесе жұмыс жоспары;
: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;" _mce_style="text-align: justify; text-indent<!-- -->: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; mso-list<!-- -->: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;">•6) шығын сметасы (шығын сметасы ҚЭРД келісілу керек, 6 этаж, 606 бөлме).

Магистрант шетелдік іссапардан келген кезде ғылыми тәжірибе туралы пікір немесе кредит алғаны туралы кұжат откізу тиісті.

Магистрант шетелдік іссапардан келісімен 3 күннің ішінде қаржы-экономикалық бөлімге (6 этаж, 603 бөлме) растайтын құжаттармен қаржылық есеп беруі керек. Келген күннен бастап бір аптаның ішінде жоғары оқу орнынан кейінгі бөлімге және шетел азаматтарымен жұмыс істеу бөліміне (к.12-05) магистранттың ғылыми жетекшісінің қолы қойылған іссапардың нәтижесі туралы толық есеп беруі керек .

Магистрант өтінішінің қозғалыс схемасы.doc