Магистратура

 

Мамандық шифрыМамандығы Оқыту бағыты

6M060700

Биология

Жаратылыстану ғылымдары

6M011300

Биология

Білім беру

6M070100

Биотехнология

Техникалық ғылымдар және технологиялар

6M061300

Геоботаника

Жаратылыстану ғылымдары

6M074000

Наноматериалдар және нанотехнологиялар

Техникалық ғылымдар және технологиялар