КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДЫҢ ЖОСПАРЫ 2018

  

 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

филология және әлем тілдері факультетінің 2018 жылы өткізетін халықаралық, республикалық ғылыми конференцияларының

ЖОСПАРЫ

 

р/с

Конференцияның аты

Өткізетін кафедра, жауаптылар

Қаржылан-дыру

Өтетін жері

(айы және күні)

Қатысушылардың саны (шетелден келгендер)

 

І. Халықаралық шаралар

 

1

«Қазақ тілі коммуникативтік мәдени жүйеде: теориясы мен практикасы» халықаралық ғылыми-теориялық және әдістемелік конференцияны ұйымдастыру, мақала жариялау

Қазақ тіл білімі кафедрасы.

Жауаптылар – кафедра меңгерушісі, доцент С.Ш.Ақымбек

8 (727) 3773339 (внутр. 1327);

кафедра меңгерушісінің орынбасары У.Г.Анесова

 

Конферен-ция қатысушылары

Филология және әлем тілдері факультеті, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2018 ж.,

27 сәуір

Барлығы -60, соның ішінде – 10 шетелдік

 

2

«Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту: әлемдік тәжірибе және жаңа көзқарас» халықаралық ғылыми-әдістемелік онлай конференция

 

Қазақ тіл білімі кафедрасы.

Жауаптылар – кафедра меңгерушісі, доцент С.Ш.Ақымбек

8 (727) 3773339 (внутр. 1327);

 

Конферен-ция қатысушылары

Филология және әлем тілдері факультеті, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2018 ж., 9 қараша

Барлығы -60, соның ішінде – 10 шетелдік

3.

«Қазіргі гуманитарлық ғылымның өзекті мәселелері» атты V Халықаралық ғылыми-практикалық конференция (онлайн түрде, ТюмММГУ-мен бірге)

Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы.

Жауаптылар – кафедра меңгерушісі, профессор А.Б. Темірболат

teoriаlit@list.ru,

8 (727) 3773339 (внутр. 1328);

кафедра меңгерушісінің орынбасары Г.Т. Оспанова

maryama70@mail.ru,

87012305225

Конферен-ция қатысушылары

Филология және әлем тілдері факультеті, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2018 ж., 27-30 наурыз

Барлығы -100, соның ішінде – 45 шетелдік

4.

«ХХІ ғасырдағы филология ғылымы» атты ІV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция (онлайн түрде)

Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы.

Жауаптылар – кафедра меңгерушісі, профессор А.Б. Темірболат

teoriаlit@list.ru,

8 (727) 3773339 (внутр. 1328);

кафедра меңгерушісінің орынбасары Г.Т. Оспанова

maryama70@mail.ru,

87012305225

Конферен-ция қатысушылары

Филология және әлем тілдері факультеті, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2018 ж., 25 сәуір

Барлығы -100, соның ішінде – 15 шетелдік

5.

«М.О. Әуезов және әлем әдебиеті» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы.

Жауаптылар – кафедра меңгерушісі, профессор А.Б. Темірболат

teoriаlit@list.ru,

8 (727) 3773339 (внутр. 1328);

кафедра меңгерушісінің орынбасары Е.М. Солтанаева

еsoltanaeava@mail.ru, 87077174260

ҚазҰУ

Филология және әлем тілдері факультеті, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2018 ж., 27-28 қыркүйек

Барлығы – 100, соның ішінде – 15 шетелдік

6.

«ХІ Қабдолов оқулары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

 

Жауаптылар – кафедра меңгерушісі, профессор А.Б. Темірболат

teoriаlit@list.ru,

8 (727) 3773339 (внутр. 1328);

кафедра меңгерушісінің орынбасары Е.М. Солтанаева

еsoltanaeava@mail.ru, 87077174260

Конферен-ция қатысушылары

Филология және әлем тілдері факультеті, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2018 ж., 12 желтоқсан

Барлығы – 100, соның ішінде – 5 шетелдік

 

7

Международная конференция «X Багизбаевские чтения».

КазНУ им. аль-Фараби, кафедра русской филологии и мировой литературы.

Джолдасбекова Б.У., Абаева Ж.С., Баянбаева Ж.А.

abaevazh24@gmail.com 

bayianbaeva.zh@gmail.com

13-31, 13-26.

За счет участников конференции

Факультет филологии и мировых языков КазНУ им. аль-Фараби, апрель 2018

100/20

 

8

Аханов оқулары: «XXI ғасырдағы филологияның өзекті мәселері» атты ХХІ Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы

Филология және әлем тілдері факультетінің жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасы

Шығынның бір   бөлігі демеуші Тараз инновациялық-гуманитарлық университеттіңесебінен; бір бөлігі конференцияға қатысушылардың есебінен.

 

Филология және әлем тілдері факультеті,

2018 ж. 14-15 маусым

50 / шетелдіктер саны 10

 

9

Қолданбалы лингвистика және шет тілдерін

оқыту мәселесі жөніндегі «кросс-мәдени көпір құру»

атты жыл сайынғы 8-ші халықаралық конференция

Филология және әлем тілдері факультетінің жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасы

Шығынның бір   бөлігі демеуші университеттересебінен; бір бөлігі конференцияға қатысушылар есебінен.

Филология және әлем тілдері факультеті,

14-15 сәуір 2018 жыл

шетелдіктер саны 10

 

10

«Филология және шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және тәжірибе» V Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясы

Филология және әлем тілдері факультетінің жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасы

Конференцияға қатысушылардың есебінен.

Филология және әлем тілдері факультеті,

25-26 қаңтар 2018 жыл

40 / шетелдіктер саны 5

 

11

Мәдениаралық қарым-қатынас: Қазақстандағы білім беру жүйесінің модернизациялануы

V Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясы

Филология және әлем тілдері факультетінің жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасы

Конференцияға қатысушылардың есебінен.

Филология және әлем тілдері факультеті,

25 қараша, 2018 ж.

 

12

Международная научно-практическая он-лайн конференция «Аударматану және компаравистиканы оқыту мен зерттеудің өзекті мәселелері»

К.ф.н, проф. Казыбек Г. Gulmira@mail.ru, Ст.преподаватель Азимбаева И.Indira@mail.ru, К.ф.н, доцент Мусалы Л. Leyla@mail.ru.

 

15.04.

2018.

150

5- заруб.

13

Международная научно-практическая он-лайн конференция «Инновационные технологии в лингводидактике»

К.ф.н, доцент Карагойшиева Д.А. Danel@mail.ru, 87785554507. К.ф.н, доцент Шарипова Г.С. Gulnara@mail.ru, 87474593302. Арипов А. Alibi@mail.ru 87476952120

 

26.11.

2018.

150

5 – заруб.

 

Республикалық шаралар

1.

«Мамандарды тілдік тұрғыдан кәсіби даярлаудың негіздері» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция

Қазақ тіл білімі кафедрасы.

Жауаптылар – кафедра меңгерушісі, доцент С.Ш.Ақымбек

8 (727) 3773339 (внутр. 1327);

кафедра меңгерушісінің орынбасары У.Г.Анесова

 

Конферен-ция қатысушылары

Филология және әлем тілдері факультеті, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2018 ж., 16 наурыз

Барлығы – 100

 

2.

«Әдебиеттанудың жаңа бағыттары» атты жас ғалымдардың ІV республикалық ғылыми-теориялық конференциясы

Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы.

Жауапты – PhD, аға оқытушы А.А.Оспанова,

aknur.ospanova@mail.ru

87054415891

ҚазҰУ

Филология және әлем тілдері факультеті, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2018 ж., 11-15 наурыз

Барлығы – 150

3.

Республиканский научно-методический семинар

Кафедра русской филологии и мировой литературы

Джолдасбекова Б.У., Абаева Ж.С., Баянбаева Ж.А.

abaevazh24@gmail.com 

bayianbaeva.zh@gmail.com

13-31, 13-26.

За счет участников конференции

Факультет филологии и мировых языков КазНУ им. аль-Фараби, февраль 2018

100/10

 

4

«Ономастика – қоғам – уақыт» V студенттік Республикалық ғылыми-танымдық конференциясы

Филология және әлем тілдері факультетінің жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасы

Демеушілердің және конференцияға қатысушылардың есебінен

Филология және әлем тілдері факультеті,

7 сәуір, 2018 ж.

30 студент
IIІ Республикалық форум

  1.  

«Есімдер елінде» –

Республикалық ғылыми-әдістемелік форум

Филология және әлем тілдері факультетінің жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасы

Демеушілердің және конференцияға қатысушылардың есебінен

Филология және әлем тілдері факультеті,

19 қаңтар, 2018 ж.  

40 студент, магистрант, докторант