Аналитикалық зерттеу және стратегиялық даму орталығы

Аналитикалық зерттеу және стратегиялық даму орталығы

Директоры - Ян Садлак

Тел.:іш.: 13-30

E-mail: Jan.Sadlak@kaznu.kz

Аналитикалық зерттеу және стратегиялық даму орталығының басты мақсаты университеттің даму стратегиясын дайындау, оның жүзеге асырылу барысына сараптама жасау және бағалау, болжалды көрсеткіштерге қол жеткізу барысына мониторинг жасау және үйлестіру болып табылады.

Орталықтыңнегізгі міндеттері:

  • Университеттің дамуына қатысты стратегиялық мәселелер бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық-аналитикалық және болжалды мәліметтерді, ұсыныстар мен мінездеме, сараптамалық баға дайындау.
  • Даму стратегиясы мен университеттің даму жоспарын және сараптама әзірлеу, стратегиялық маңызды бағыттардың жүзеге асырылуын қадағалау және бағалау, болжалды көрсеткіштерге қол жеткізу барысына мониторинг жасау.
  • Университет ректорына басқаруға қатысты шешім қабылдау үшін жедел аналитикалық және фактографиялық мәліметтерді дайындау.
  • ҚазҰУ бөлімдерінің жұмыс нәтижелілігіне сараптама жасау, тиімді басқаруға қатысты ұсынымдар дайындау.
  • Орталықтың міндетіне кіретін ақпараттық-аналитикалық, консультациялық, сарапшылық, жобалық, соның ішінде коммерциялық жұмыстарды жүзеге асыру.

Орталықтың құрылымы:

  • Стратегиялық бастамалар мен жобалық қызметті дамыту бөлімі
  • Стратегиялық даму бағыттарын жүзеге асыру барысын мониторинг жасау бөлімі