Өндірісті қамтамасыз ету жөніндегі департамент

Өндірістік қамтамасыз ету жөніндегі департамент директоры

Қанаев Гимадиден Захарұлы

Тел.:+7 (727) 377-33-27, іш.:12-49

E-mail: Gimadiden.Kanaev@kaznu.kz

Өндірісті қамтамасыз ету жөніндегі департамент ҚР заңына сәйкес және Ректораттың шешімімен ғимараттарға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Осы жобаның қажетті құжаттарын дайындау жұмыстарымен де айналысады.Ғимараттарды іріктеп, жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Күрделі жөндеу жұмыстарына кеткен шығынға стратегиялық тұрғыдан есеп беріп, тиісті орындарға бекітілген мерзім бойынша өткізеді. Территориядағы тазалық пен тәртіпті қадағалайды.