Университеттің даму стратегиясы

Миссиясы Кадр потенциалын құру отандық және шетелдік жұмыс нарығында бәсекелестікке қабілетті жоғары білікті мамандар дайындау.
Болашағы Әлемнің ТОП-200 жетекші ғылыми-зерттеу университеттер құрамына ену.

Мақсаты:

 
Классикалық ұлттық университеттен әлемдік деңгейдегі зерттеу университетіне айналу.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 2015-2020 жылдарға арналған стратегиялық жобасында 6 стратегиялық бағыт анықталды:

1-стратегиялық бағыт                                 Білім беру қызметінің сапасын арттыру.
2-стратегиялық бағыт Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет сапасын арттыру және дамыту.
3-стратегиялық бағыт Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту.
4-стратегиялық бағыт Тәрбие және әлеуметтік жұмысты жақсарту, жастарды мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына қатыстыру.
5-стратегиялық бағыт Инфрақұрылымды дамыту және жаңа ақпараттық технологияларды енгізу.
6-стратегиялық бағыт Қаржы-экономикалық қызмет тиімділігін арттыру.