Клубтар

Жалпы тіл білімі және шетел филологиясы кафедрасы оқытушылары тарапынан ұйымдастырылатын үйірмелер жетерлік. Әр бір үйірменің болсын, клубтың болсын тарихы тереңде. Соның ішінде атап өтер болсақ: "Жас лингвистер" клубы, "Жерұйық" онамастикалық-өлкетану клубы, "Роман-герман тілдері" клубы, "Түркі әлемі" клубы, және де шет тілінде жұмыс істейтін "Toastmaster’s Club", "English Club", "English drama", т.б.