Ғылыми жобалар және зерттеулер

Ғылыми жобаның бағыты

Жоба атауы

Жоба жетекшісі

Мерзімі

Байланыс

1

Әдебиеттану

«Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея және «Мәңгілік ел» идеясы көрініс табуының көркемдік мәні мен жаңашыл сипаты»

Ө. Әбдиманұлы, ф.ғ.д., профессор

01.01.2015-

31.12.2017

87019077164

Omarxan.Abdimanuly

@kaznu.kz