Achievements of department

Awards and achievements Description
"The best young scientistofAl-Farabi Kazakh National University" 2015
"The best teacher of higher education institution of 2014"
In 2014 professor Veselova L.K. excellent worker of education of RK.
Veselova L.K. was awarded by the Anniversary medal KazNU – 80.
1 place
Aydarkhan S., Belgoziyev B. E.,«Топырақтағы тұздардың күріш өсікініне уыттылық әсерлерінің дәрежелерін анықтау». Research supervisors: Doctor of Biological Science, professor Mamutov Zh.U., c.ch.s., associate professor Beysembayeva L.K.
2 place
Mansurov M. "Drawing up the digital card of campus of "KAZGUGRAD". Research supervisor: senior lecturer Taukebayev Ө.
3 place
Kazakbayeva T.M.«Балқаш көліне құятын өзендердің жылдық ағындысы мен ағынды қалыптастырушы факторлардың көпжылдық өзгерістері». Research supervisor: c.g.s., acting professor Moldakhmetov M. M.

 "The best worker of higher education institution of 2014"
Participation "The best yurta KazNU of al-Farabi" is awarded in active